Voorbeelden

GroenLinks en de Bündnis 90/Die Grünen steunen maatregelen die passen binnen bovenge­noemde ambities. Hier noemen wij een paar voorbeelden van mogelijke projecten:
  1. Grensoverschrijdende ecologische verbindingen, bijvoorbeeld van de Veluwe via de Gelderse Poort tot aan de Maasduinen.
  2. Ecologische verbinding tussen het Nederlandse en Duitse deel van het vroegere Ketelwald. Betere informatie voor bezoekers.
  3. Betere informatie voor bezoekers, bv. het onder de aandacht brengen van de populatie ooievaars in het grensgebied.
  4. Een wandelpad van natuurgebied de Bruuk naar het centrum van Kranenburg.
  5. Het aanleggen van een educatief wandelpad van Kranenburg naar de Duffel.
  6. Vervaardiging en promotie van grensoverschrijdende toeristenkaarten.

Deze projecten en nieuwe goede ideeën helpen de genoemde ambities te verwezenlijken.