Landschap

„Kunt ge een tweede plaats mij noemen die al dit schoons tezamen biedt?“ sprak Johan Smetius sr. 17e eeuwse schrijver en historicus toen hij het uitzicht van het Valkhof in Nijmegen bewonderde.
Vergelijkbare bewonderende uitspraken zijn er over Kleef en omgeving gedaan.Eigenlijk zou je het typerend voor het hele gebied kunnen noemen dat het beste van verschillende werelden hier gecombineerd wordt. Er is heuvelland en rivierenland, bosrand en waterkant, cultuurlandschap en natuur, hoog en laag, grote bossen en open terrein.

Het Duitse en Nederlandse deel hebben veel gemeenschappelijk in cultuur, dialect, geschiedenis, fysische geografie en landschap. Denk alleen al aan de landijsgletsjer die de doorlopende stuw­wal voortgebracht heeft, de Romeinen, de werken van prins Maurits in Kleef, de landschapsschilder Koekoek, de gemeenschappelijke polder en de rivieren.

Met deze samenhang zou veel meer gedaan kunnen worden.