Twee Landen

één Park

Bündnis 90/Die Grünen Kreis Kleve en GroenLinks uit de regio van Kleef en Nijmegen nemen gemeenschappelijk het initiatief tot verbetering en ontwikkeling van het land tussen Rijn en Niers.
Dit gebied tussen Nijmegen, Kleef, Gennep en Goch moet tot een samenhangend geheel ontwikkeld worden.
Voor het Nederlandse deel is de status „Nationaal Landschap“ mogelijk, voor het Duitse deel wordt op de lange termijn een „Naturpark“ nagestreefd. Dit naar een idee van het grenspark Maas-Swalm-Nette tussen Venlo, Roermond en Mönchen-Gladbach.

Er zijn in de regio allerlei verspreide initiatieven voor natuurontwikkeling, bescher­ming van het landschap en natuurvriendelijke recreatie.

Deze activiteiten zouden in een gemeenschappelijk concept geïntegreerd moeten worden. Dat is het grondidee van een internationaal Rijn-Niers park.