Bescherming

Door internationale en nationale regelin-gen zijn er reeds grote delen beschermd.
Toch kan er nog veel verbeteren. Zo waren er vroeger op Neder-lands gebied ten wes-ten en ten zuiden van het Reichswald uitge-strekte heide-velden. Met aan-sluitend een groot veengebied, het zogeheten Koningsven.
Het natuurgebied de Bruuk is een waar-devol leefgebied voor onder andere amfibieën, reptielen en orchideeën. Herstel van dergelijke gebieden met unieke flora en fauna zou een voorbeeld kunnen zijn van ons project Rijn-Niers
.