Grenspark

Rijn-Niers


Er zijn reeds vele initiatieven in onze regio die werken aan meer aandacht voor deze mooie grens-streek.

De Bündnis 90/ Die Grünen en GroenLinks willen een bundeling van deze initiatieven..

Om tot een geza-menlijke promotie en realisering van dit idee te komen denken wij dat een gemeenschappelijke naam het beste is.

Als merknaam, die ook de regio weergeeft, stellen wij de titel: „Grenspark Rijn-Niers“ voor.

Deze titel kan ook bij de bevordering van streekproducten en het toerisme gebruikt worden.

In de Verklaring van Kranenburg 2004 verklaren GroenLinks en de Bündnis 90/Die Grünen dat zij zich voor de volgende ambities in willen zetten:

  • Inzetten op een Rijn-Niers-Park door Duits-Nederlandse samenwerking.
  • Realiseren van voorzieningen voor extensieve recreatie en ondersteuning van het ecotoerisme.
  • Natuurontwikkeling en verbindingen leggen met andere groengebieden aan weerszijden van de grens.
  • Bundelen en gebruiken van bestaande financiële middelen en het aanboren van nieuwe geldbronnen.
    .